Přestup do 4. třídy od září 2021

 

Pro školní rok 2021/2022 bude do čtvrtého ročníku Expediční ScioŠkoly přijato maximálně 12 dětí.
Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Chcete se dozvědět více?
Přijďte si nás i naše děti poslechnout ONLINE

v pondělí 3. 5. od 17:00

událost na Facebooku

přímo na Google Meet

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. K ničemu Vás nezavazuje. Potřebujeme jen vědět, kdo se k nám hlásí a kdo jsou jeho rodiče. 

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

Děti mají možnost zúčastnit se online programu ScioŠkola nanečisto ve dnech 19. – 21. 5. 2021 a seznámit se tak navzájem, s průvodci, s ostatními dětmi i s online prostředím Expediční ScioŠkoly. Program bude probíhat od středy do pátku v časovém rozmezí 9:00 – 13:00 s přestávkami. Detailnější harmonogram obdrží rodiče týden před konáním programu.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. Absolvování programu je jedním ze zvýhodňujících kritérií pro přijetí v případě, že počet zájemců o přestup do 4. třídy přesáhne kapacitu školy. Pokud se do programu v daném termínu přihlásí více než 12 zájemců, zvážíme vypsání dalšího termínu.

Přihlášení ke ScioŠkole nanečisto je možné na základě vyplnění předběžné přihlášky (viz bod 1).

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. Rozhovor s rodiči a dítětem

S rodiči i dítětem se potkáme zhruba na půl hodiny osobně či virtuálně. Chceme Vás i Vaše dítě lépe poznat a dát Vám příležitost doptat se na to, co Vás zajímá.

4. Rozhodující kritérium pro přijetí

Povinným kritériem pro přijetí žáka je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Toto kritérium bude posouzeno při rozhovoru s rodiči a dítětem. Předmětem hodnocení je:

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů;
  • zda jsou rodiče dobře zorientováni ve způsobu práce v Expediční ScioŠkole (kombinace on-line distančního a expedičního vzdělávání) a mají realistická očekávání..

 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

5. Zvýhodňující kritéria pro přijetí

Bude-li zájemců více než 12, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

  1. Absolvovali ScioŠkolu nanečisto
  2. Mají sourozence na stejné ScioŠkole
  3. Mají sourozence na jiné ScioŠkole nebo který je absolventem jiné ScioŠkoly
  4. Dle pořadí doručených přihlášek

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly se rozumí i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.

6. Uzavření smlouvy

Pokud si při ScioŠkole nanečisto a při rozhovoru s rodiči a dítětem padneme do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí učiníme po absolvování rozhovorů se všemi účastníky ScioŠkoly nanečisto. Po podpisu smlouvy vyřídíme všechny formality s Vaší původní školou za Vás.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole! První tři dny budeme online a 6. září pak společně vyrazíme na týdenní adaptační pobyt.