Máme ještě pár míst v 6. - 8. třídě od září

Svět se změnil, škola musí taky

Vedeme děti k tomu, aby se vždy uměly naučit to, co budou v nevyzpytatelné budoucnosti potřebovat. Rozvíjíme jejich motivaci poznávat, schopnost zdolávat výzvy a dovednost porozumět sám sobě i druhým. Inovativně, vstřícně a s respektem k jedinečnosti každého z nich.

AKTUÁLNĚ
14. 05. 2024 | Den otevřených oken | Expediční ScioŠkola na vlastní kůži. Přijďte se podívat, jak vypadá naše... Více Den otevřených oken | Expediční ScioŠkola na vlastní kůži
06. 05. 2024 | Beseda pro zájemce o naši školu. Mámě pár volných míst na 2. stupni. Přijďte se s námi seznámit.... Více Beseda pro zájemce o naši školu

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

Tři týdny doma, čtvrtý venku

Jsme škola, která nemá obdoby. Tři týdny v měsíci se děti učí z domova a čtvrtý týden společně vyrazí na tzv. expedici.

Online výuka pro děti odkudkoli...

Výuka z domova probíhá prostřednictvím online nástrojů a videohovorů ve spolupráci s našimi průvodci. S průvodci a spolužáky jsou děti v kontaktu přes internet. Reflektují, co zažily na minulé expedici, a připravují se na tu následující.

... a pak týden v terénu

Jednou měsíčně děti vyrazí na expedici. Spolu se spolužáky a průvodci opustí na týden online svět a odjedou pryč - do přírody, do hor nebo třeba na farmu. Stráví čas činnostmi, které z principu nelze dělat online. Zažívají dobrodružství, navazují přátelství, pracují rukama.

ScioŠkola se vším všudy

Expediční škola stojí na fungujícím konceptu ScioŠkol, které navštěvuje už přes 1 000 dětí. Máme stejné hodnoty i pedagogické zásady jako ostatní ScioŠkoly. Formálně fungujeme v rámci ScioŠkoly na Praze 11, kde jsou děti zapsány k povinné školní docházce. 

Jak funguje Expediční základní ScioŠkola